in ,

Thiết kế bao bì đựng thuốc Liver Gold

Tên khách hàng: Công ty Cổ phần liên doanh Dược phẩm TPP – FRANCE

Hình thức: Bao bì – Nhãn mác

Chi phí dự tính: 800.000đ

Thời gian thực hiện: 3-5 ngày

Độ khó: Trung bình

 

What do you think?

Thiết kế Profile cá nhân khách hàng Tú Trinh

Thiết kế mô tả sản phẩm Camera Xiaomi