in

Thiết kế bao bì đường phèn Anh Đăng

Tên khách hàng: Mr Kim – Công ty Anh Đăng

Hình thức: Thiết kế bao bì

Chi phí dự tính: 1.000.000đ – 2.000.000đ

Thời gian thực hiện: 3-5 ngày

Độ khó: Trung bình

What do you think?

Thiết kế ảnh GDN giới thiệu công ty Meliasoft2018

Thiết kế Logo 114 lighting