in

Thiết kế bao bì gạo – Mr.Tuấn

Tên khách hàng: Mr. Tuấn

Hình thức: Thiết kế bao bì

Thời gian thực hiện: 3-5 ngày

Chi phí dự kiến: 2.000.000 – 3.000.000

What do you think?

Thiết kế nhãn thớt gỗ – Mr.Sang

Thiết kế tờ gấp dầu gội – Mr.Hoàng