in

Thiết kế bao bì mầm đậu nành Chapi Garden- 01

Tên khách hàng:

Hình thức: Bao bì – Nhãn mác

Chi phí dự tính: 1200.000 – 2.000.000đ

Thời gian thực hiện: 3-5 ngày

Độ khó: Trung bình

 

What do you think?

Thiết kế bao bì mầm đậu nành chapi garden 2-01

Thiết kế Banner động doanh nghiệp