in

Thiết kế bao bì mầm đậu nành chapi garden 2-01

 

Tên khách hàng:

Hình thức: Bao bì – Nhãn mác

Chi phí dự tính: 800.000 – 1.500.000đ

Thời gian thực hiện: 3-5 ngày

Độ khó: Trung bình

What do you think?

Thiết kế bao bì mầm đậu nành Chapi Garden

Thiết kế bao bì mầm đậu nành Chapi Garden- 01