in

Thiết kế nhãn thớt gỗ – Mr.Sang

Tên khách hàng: Mr.Sang

Hình thức: Thiết kế tem nhãn

Thời gian thực hiện: 3-5 ngày

Chi phí dự kiến: 2.000.000 – 3.000.000

What do you think?

Thiết kế bao bì mỹ phẩm- Công ty Natrual Sky

Thiết kế bao bì gạo – Mr.Tuấn