in

Thiết kế tem nhãn hộp Pate

Tên khách hàng: Mr Sơn

Hình thức: Thiết kế tem nhãn

Chi phí dự tính: 500.000 – 100.000

Thời gian thực hiện: 3-5 ngày

What do you think?

Thiết kế bao bì thuốc bổ Ngọc Hoàn _Mr Trí