in

Thiết kế vỏ hộp dây đai thắt lưng

Tên khách hàng: Mr.Tráng

Hình thức: Bao bì – Nhãn mác

Chi phí dự tính: 800.000 – 1.500.000đ

Thời gian thực hiện: 3-5 ngày

Độ khó: Trung bình

 

 

What do you think?

Thiết kế Banner naocunghoc.vn

TK bối cảnh Animation