in

Thiết kế tờ TV channel list – Mr.Trung

Tên khách hàng: Mr Trung

Hình thức: Thiết kế bao bì

Thời gian thực hiện: 3-5 ngày

Chi phí dự kiến: 2.000.000 – 3.000.000

What do you think?

Thiết kế tờ gấp dầu gội – Mr.Hoàng

Thiết kế bao bì viên uống giải rượu An Chánh Kiện Khang