Thiết kế poster xin chào Nhật

Thiết kế Logo Phễu Boutique