in

Thiết kế tờ gấp dầu gội – Mr.Hoàng

Tên khách hàng: Ms.Trang

Hình thức: Thiết kế tờ gấp

Thời gian thực hiện: 3-5 ngày

Chi phí dự kiến: 2.000.000 – 3.000.000

What do you think?

Thiết kế bao bì gạo – Mr.Tuấn

Thiết kế tờ TV channel list – Mr.Trung